I 1850, på Hamre i Granvin, formet driftige hender grunnlaget til en yrkesstolt og kvalitetsbevisst virksomhet.

Fra smien i Hardanger – hvor mestersmedene smidde slitesterke ljåer, kniver og sigder – til dagens moderne kontorer i Etne, har hamringenes kunnskaper blitt holdt i hevd i Hamre AS.

Vi støpte formen til verdifull kultur- og industrihistorie. Formen er fortsatt varm, og jernet har ennå ikke fått sin endelige karakter: Hamrehistorien er fortsatt i bevegelse.

Stolte tradisjoner gir grobunn for nye idéer. I dag produserer vi produkter til blant annet interiør, byggprosjekter og uteareal. Dagens- og morgendagens nyvinninger designes for vår moderne livsstil. Slik konstruerer Hamre fremtiden.

 

 

 

Åsmund Hamre, daglig leder i Hamre AS.
Åsmund Hamre, daglig leder i Hamre AS.